Deprecated: Function wpforms()->pro was called with an argument that is deprecated since version 1.8.2.2 of the WPForms plugin! Please use `wpforms()->is_pro()` instead. in /var/www/clients/i60922/flexcharge.dk/web/wp-includes/functions.php on line 5737
Installation | flexcharge.dk

Installation i hele Danmark

Ladeinfrastruktur kræver specialister indenfor både elektrisk installation og entreprenør arbejde, hvor krav fra producenter og myndigheder er afgørende kvalitets parametre

Wicotec Kirkebjerg er en af landets førende teknik- og anlægsentreprenører med over 1.100 medarbejdere. En landsdækkende virksomhed, som sammen med FLEXCHARGE er trænet og godkendt til at udføre installation af innogy ladestationer.

Wicotec Kirkebjerg kan tilbyde total entreprise fra projektering, anlægsarbejde, teknisk installation og efterfølgende servicering.

Hver ladestation skal efter installation gennemgå en godkendelses procedure og Kommissionerings Protokol før den kan sættes i drift

 

Elinstallation

Kommissioning protokol

Alle installationer skal gennemgå en kommissioning proces og der skal som dokumentation underskrives en kommissioning protokol fra installatør og ladeoperatør’s side. Denne dokumentation dækker i store træk følgende:

Lokation og tekniske data

 • Kundenavn, adresse
 • GPS koordinater
 • Adgangsforhold
 • Serienummer for ladestation
 • Ladestationsnummer
 • Installations identifikation

Visuelt kontrol

 • Ladestation og folie
 • Kabling intakt
 • Mekanisk montering
 • Skiltning

Elektrisk test

 • Måling af isolationsmodstand
 • Funktionstest af ekstern HPFI
 • Tripstrøm for ekstern HPFI
 • Triphastighed for intern HPFI
 • Funktinstest af intern HPFI

Funktions test

 • Funktionskontrol af LED
 • Test af ladeproces (PWM)
 • Test af elektrisk lås på konnektor
 • Test af RFID enhed
 • Test af backend kommunikation

Når en godkendt kommissioning protokol er indmeldt, kan det der kaldes on-boarding starte, hvor ladestationen tilkobles operatørsystemet og konfiguration og test af betalingsystem, styring af lastfordeling og adgangsforhold etableres i henhold til kunden ønsker.

Lastfordeling indenfor grænserne af tilslutningspunktet

En 22 kW ladestation trækker op til 32A fra 3 faser og når der eksempelvis er tale om en installation med flere ladestation på samme udføring, kan der alt afhængigt af leveringsomfangen og stiksikringerne for udføringen – godt blive brug for en lastfordeling, så alle ladestationer begrænses i deres strømtræk.

Dette kan gøres med en statisk opsætning (First in First served eller Equal share) i ladeoperatørsystemet eller med en dynamisk installation, hvor der tages højde for den grundlast der ellers måtte være for installationspunktet.

Nedenfor er vist en en løsning hvor der både er taget højde for den lokale netbelastning, men også med tilpasning af opladningen i forhold til den faktiske elproduktion, hvor der eksempelvis kan oplades med fuld effekt når der er meget vind- eller solenergi i elsystemet (data modtages fra Energinet’s data service).